Sprogkurser på Virksomhedsskolen

English Fast Track
20 lektioner over 10 uger

Fokus på generelt mundtligt engelsk. Konversation og god mundtlig sprogfærdighed. Større aktivt ordforråd og ”fluency”. Vi arbejder med moderne engelske tekster og diskuterer aktuelle forhold og emner. Du får et mærkbart løft af dit engelske på kort tid. Kurserne starter løbende året rundt. Alle niveauer. Du indplaceres på et hold efter dit testniveau. Læs mere her
 


Business English
20 lektioner over 10 uger

Vi arbejder med videregående engelsk med fokus på business engelsk. Vi diskuterer aktuelle tekster fra Financial Times og Wall Street Journal. Vi arbejder med mini-cases, rollespil, fremlæggelse og mødedeltagelse på engelsk. Egne tekster fra jobbet kan inddrages. Du får et mærkbart løft af dit businessengelsk på kort tid. Kurserne starter løbende året rundt. Alle niveauer. Du indplaceres på et hold efter dit testniveau. Læs mere her


Skriftlig engelsk
2 hele kursusdage

Dette kursus er for medarbejdere, som skal til at bruge engelsk professionelt på jobbet, når de skal kommunikere såvel internt som eksternt. Det kræver, du har styr på engelsk videregående grammatik, retskrivning, orddeling og tegnsætning. Du skal også have styr på sprogets finere nuancer, stillag og ordenes eksakte betydning. Vi arbejder bl.a. med mails, oplæg, referater, rapportering, artikler og tekster til nettet. Kurserne starter løbende året rundt. Alle niveauer. Du indplaceres på et hold efter dit testniveau. Læs mere her


Insurance English for Business
20 lektioner over 10 uger

Vi arbejder med insurance English med et bredt fokus. Vi diskuterer aktuelle tekster inden for Property, Liability, All Risk, Interruption, Life insurance, Pensions. Vi arbejder med mini-cases, rollespil, fremlæggelse og mødedeltagelse på engelsk. Egne forsikringsfaglige tekster fra jobbet kan inddrages undervejs. Du får et mærkbart løft af dit forsikringsengelsk på relativ kort tid. Kurserne starter ved 5 deltager efter aftale året rundt. Alle niveauer. Du indplaceres på et hold efter dit testniveau. 


Presentation Skills
20 lektioner over 10 uger

Styrk din gennemslagskraft og formidlingsevne, når du skal præsentere noget på engelsk på jobbet til en større eller mindre forsamling. Lær at time og disponere dit stof og brænde igennem med dit budskab til din målgruppe. Få samtidigt styrket dit engelsk, så du kommer til at tale flydende, præcist og fagligt dækkende, så du fremstår med den samme faglige profil på engelsk som på dansk. Mange praktiske øvelser undervejs. Uddannelsen bliver udbudt og skræddersyet ud fra deltagernes behov. Kurserne starter ved 5 deltager efter aftale året rundt. Alle niveauer. Du indplaceres på et hold efter dit testniveau. 


Legal English for Business
20 lektioner over 10 uger

Vi arbejder med Legal English med et bredt fokus. Vi diskuterer aktuelle tekster inden for souces of law, law of persons, law of contract, law of torts, law of property, judicial procedure, EU law, insurance law arbitration Vi arbejder med mini-cases, rollespil, fremlæggelse og mødedeltagelse på engelsk. Egne juridiske tekster fra jobbet kan inddrages undervejs. Du får indsigt i juridisk engelsk terminologi, international retspraksis og lovgivning. Kurserne starter ved 5 deltager efter aftale året rundt. Alle niveauer. Du indplaceres på et hold efter dit testniveau. 


Skriv korrekt dansk

Kurset er for dig, som arbejder med både intern og ekstern skriftlig kommunikation på jobbet, og som ønsker at fremstå professionelt på et fejlfrit skriftligt dansk, hvor der ikke er en finger at sætte på noget. Vi gennemgår alle de nye retskrivningsregler og tegnsætningsregler. Vi arbejder med avanceret dansk grammatik og sprogrigtighed. Hvad er de seneste regler, og hvad accepterer Dansk Sprognævn i dag. Mange praktiske øvelser og gode huskeregler og forslag til hvordan du holder dig ajour. Kurserne starter løbende året rundt. Alle niveauer. Du indplaceres på et hold efter dit testniveau. Som kursist er du velkommen til at tage vores gratis test i Skriv Korrekt Dansk. Testen finder du her – Læs mere her


Videregående dansk for udlændinge
20 lektioner over 10 uger

Kurset er for dig som allerede har lært noget dansk, men som ønsker at komme op på et rigtigt jobniveau i dansk, hvor du kan deltage i et møde eller en faglig diskussion/drøftelse med dine kolleger/medarbejdere. Vi har fokus på at opnå et stort aktivt ordforråd og et på at få et godt flydende sprog, som både er præcist og nuanceret. Rollespil, situativ dialoger, fremlæggelse og diskussioner. Kurserne starter løbende året rundt. Alle niveauer. Du indplaceres på et hold efter dit testniveau. Læs mere her


Super Deutsch
20 lektioner over 10 uger

Fokus på generelt mundtligt tysk fra let øvet til øvet niveau. Vi taler en masse tysk fra første lektion og får tungen på gled uden terperi. Større aktivt ordforråd og talefærdighed. Vi arbejder med moderne tyske tekster og diskuterer aktuelle forhold og emner. Du får et mærkbart løft af dit tyske på kort tid. Kurserne starter løbende året rundt. Alle niveauer. Du indplaceres på et hold efter dit testniveau. Læs mere her

For mere information

Virksomhedsskolens hjemmeside

Kontaktperson i Forsikringsforbundet: Pernille Fahlmann Kristensen på telefon 31708400 eller email Pfk@forsikringsforbundet.dk