Spørgsmål & svar

Har du spørgsmål til Uddannelsespuljen - hvem, hvad og hvordan du søger - så se videoen først og/eller læs videre nedenfor, hvor vi har samlet en række svar på ofte stillede spørgsmål.

Hvem kan søge?

Hvem kan søge Uddannelsespuljen?
Er du medlem?
Uddannelsespuljen kan søges af alle medlemmer af Forsikringsforbundet, uanset hvor og hvordan man er ansat.
 
Er du ikke medlem, men ansat under Forsikringsforbundets overenskomst?
Medarbejdere i selskaber, der er medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA), kan søge støtte fra Uddannelsespuljen, hvis man er ansat under Forsikringsforbundets overenskomst. Der skal indsendes dokumentation for, at man er ansat under overenskomsten. Dette skal ske samtidige med at man søger Uddannelsespuljen. Dokumentationen sendes til: uddannelse@forsikringsforbundet.dk
 
Oversigt over selskaber som indbetaler til Uddannelsespuljen
Se listen over de selskaber, som indbetaler til Uddannelsespuljen og som dermed giver ansatte på overenskomsten i disse selskaber mulighed for at søge midler fra puljen.

Puljen kan ikke søges af medlemmer, som er gået på pension eller efterløn.
Kan ledige medlemmer søge?
Ledige medlemmer er omfattet af en særlig ordning. Som ledig kan du søge uddannelse, hvis den kan tages inden for de 14 dages kursusdeltagelse, du som ledig har mulighed for. Kontakt Forsikringsforbundet eller din A-kasse for nærmere information.
Kan elever og studerende søge?
Elever og studerende vil have mulighed for at deltage på de moduler, som bliver udbudt på Virksomhedsskolen.
Kan jeg fortsætte min uddannelse, hvis jeg går på efterløn eller pension?
Hvis du bliver fritstillet, overgår til efterløn, pension eller selv siger op, efter du har fået bevilliget midler, kan du afslutte dit uddannelsesforløb, som du allerede har fået bevilliget.
Kan flere personer søge sammen?
Hvis du og dine kollegaer ønsker at deltage i samme uddannelse, skal I søge individuelt om deltagelse. Uddannelsespulen dækker ikke virksomhedskurser eller virksomhedsprojekter, som afholdes på arbejdspladsen.

Hvad dækker uddannelsesmidlerne?

Dækker Uddannelsespuljen udgifter til transport, forplejning, materialer og evt. ophold?
Nej.
Betaler Uddannelsespuljen for den tid, jeg bruger på uddannelsen?
Nej, vi opfordrer dig til at gå i dialog med din arbejdsgiver, om der er nogle muligheder for tilskud eller betaling af tid.

Hvilke uddannelser kan jeg som medarbejder søge?

Hvad kan jeg søge gennem Uddannelsespuljen?
Du kan søge om én certificering eller ét modul på en akademi- diplom eller master-uddannelse pr. løbende 12 måneder. Du kan søge om betaling op til 25.000 kr. til betaling af en certificering. Du kan søge et modul op til og med 15 ECTS-point, en anerkendt certificering, et kursus på virksomhedsskolen eller et modul på din HD, som kan overføres til dit CV, og som har betydning for dine muligheder på fremtidens arbejdsmarked.

Er din certificering dyrere end 25.000 kr., kan du søge om betaling op til 25.000 kr.

Du kan ikke søge uddannelse, som har betydning for, at du kan bestride dit nuværende job, da det er din arbejdsgivers forpligtelse at sørger for, at du er klædt på til at kunne udføre dit nuværende job.
Hvilke slags uddannelser støtter Uddannelsespuljen?
Uddannelsespuljen dækker alle faggrupper inden for forsikring- og pensionsbranchen, og derfor kan der være forskellige retninger, som giver mening for den enkelte.

Du kan søge:
● AMU
● Akademi-moduler
● Diplom-moduler
● Master-moduler op til 15 ECTS point
● Ansøgning om RKV (Realkompetencevurdering)
● Ansøgning om Merit
● Et certificeringsforløb pr. år op til kr. 25.000
● Sprogkurser på Virksomhedsskolen
Hvad er en anerkendt certificering?
Vi vurderer ansøgninger om støtte til certificering ud fra certificeringens nationale og/eller internationale anerkendelse og udbredelse samt om udbyderen er anerkendt ud fra nationale/internationale standarter. Hvis du er i tvivl om en certificering, du er interesseret i, lever op til disse kriterier, så kontakt enten kursusudbyderen eller Forsikringsforbundets uddannelseskonsulent, Pernille Fahlmann Kristensen på pfk@forsikringsforbundet.dk

Hvad er ansøgningsprocessen for søgning af Uddannelsespuljen?

Hvad sker der, når jeg har søgt om betaling til min uddannelse?
Forsikringsforbundet behandler løbende din ansøgning, og du vil hurtigst muligt modtage svar på, om du kan få betalt dit deltagergebyr. Du kan ikke tilmelde dig din uddannelse, før du har en endelig bekræftelse fra Forsikringsforbundet.

Du er selv ansvarlig for at kontakte uddannelsesinstitutionen, hvor du ønsker at uddanne dig.

Du kan enten sende din faktura til faktura@forsikringsforbundet.dk, som Forsikringsforbundet så betaler, eller du kan selv lægge ud og efterfølgende få refunderet beløbet.
Hvor hurtigt går ansøgningsprocessen?
Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de kommer ind. Der vil normalt gå 2 – 3 uger, før du får svar på din ansøgning, dog skal du påregne en længere svartid i sommer- og juleferieperioder.
Hvad hvis jeg bliver forhindret i at deltage i uddannelsen?
Hvis du bliver forhindret i at deltage i den uddannelse, du har søgt om, skal du hurtigst muligt give Forsikringsforbundet og uddannelsesinstitutionen besked, så vi kan annullere din bevilling. Hvis du annullerer din deltagelse uden for uddannelsesinstitutionens annulleringsbetingelser, vil du tidligst igen kunne søge midler efter en periode på 12 måneder.
Hvad sker der, hvis jeg ikke gennemfører eller ikke består et uddannelsesforløb?
Vi har en forventning om, at du gennemfører uddannelsen, du får betalt gennem Uddannelsespuljen. Vi forventer, at du deltager aktivt og gør dit bedste for at bestå uddannelsen.
Kan jeg fortsætte min uddannelse, hvis jeg har opsagt min stilling?
Ja, du har mulighed for at fortsætte din uddannelse i opsigelsesperioden. Hvis uddannelsen rækker ind i en evt. ledighedsperiode, beder vi dig kontakte dit jobcenter eller din A-kasse for yderligere information.
Kan jeg fortsætte min uddannelse hvis jeg bliver afskediget?
Ja, du kan fortsætte din uddannelse i opsigelses- og fritstillingsperioden, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver.
Hvor ofte kan jeg søge Uddannelsespuljen?
Din ansøgning gælder fra løbende år og ikke pr. kalenderår. Du kan tidligst igen søge midler efter en periode på 12 måneder.

Har du tidligere fået bevilget midler til uddannelse og er du medlem af Forsikringsforbundet og ikke ansat under overenskomsten mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Forsikringsforbundet, skal du have været uafbrudt betalende mellem de seneste 12 måneder for igen at kunne søge midler fra Uddannelsespuljen.

Hvis du tidligere har modtaget en bevilling fra Uddannelsespuljen, vil din ansøgning blive vurderet ud fra hvor mange penge der er tilbage i Uddannelsespuljen, og du vil blive opfordret til at søge igen når der er indbetalt nye midler til uddannelsespuljen.
Kan jeg søge flere moduler, som giver ECTS-point?
Du kan søge ét modul pr. 12 måneder. Modulet kan enten være et Akademi-, Diplom- eller Mastermodul som giver 5, 10 eller 15 ECTS-point. Hvis du ønsker at søge støtte til flere moduler, kan du søge igen 12 måneder efter du sidst har søgt. Husk også at undersøge, om du kan få midler fra Omstillingsfonden. Omstillingsfonden kan, frem til udgangen af 2022, give op til 10.000 kr. pr. år såfremt dit uddannelsesniveau ikke når over en erhvervsuddannelse.

Hvad skal du overveje inden du sender din ansøgning?

Jeg har brug for sparring og vejledning – kan jeg få det?
At starte på et uddannelsesforløb er en stor beslutning, som ofte påvirker både dit arbejds- og familieliv. Som medlem af Forsikringsforbundet kan du få personlig sparring og på den måde få bedre retning på dit valg af uddannelse. Skriv til uddannelseskonsulent Pernille Fahlmann Kristensen og book en samtale nu: pfk@forsikringsforbundet.dk

Er du endnu ikke medlem af Forsikringsforbundet? KLIK HER og meld dig ind nu. Når du er medlem kan du booke en personlig uddannelsessparring med vores konsulenter.
Skal min leder godkende min uddannelsesansøgning?
Der er altid en god idé, at du går i dialog med din leder forud for din ansøgning om uddannelse via Uddannelsespuljen. Din leder skal dog ikke godkende din ansøgning, og du kan godt søge, selv om din leder ikke støtter dig, hvis du selv kan finde tiden til at gennemføre din uddannelse fx via deltagelse i aftenundervisning, onlineundervisning eller andet.
Betaler min arbejdsgiver for den tid, jeg anvender på uddannelse gennem Uddannelsespuljen?
Du kan, i dialogen med din leder aftale, om din arbejdsgiver vil betale den tid, du anvender på uddannelsen. Din arbejdsplads er dog ikke forpligtet til at betale.
Skal min tillidsrepræsentant involveres i min ansøgning?
Nej. Du behøver ikke at involvere din tillidsrepræsentant i din ansøgning. Du er dog velkommen til at søge information og sparring om uddannelsesmulighederne hos din tillidsrepræsentant eller hos Forsikringsforbundet.


KONTAKTPERSON:
Karriere- og uddannelseskonsulent Pernille Fahlmann Kristensen på telefon 31 70 84 00 eller e-mail pfk@forsikringsforbundet.dk