Hvad er ECTS og kvalifikationsniveau

Med Uddannelsespuljen kan du søge om støtte til uddannelser, der giver op til 15 ECTS-point og på kvalifikationsniveau op til niveau 7. Men hvad er ECTS, og hvad menes der med ‘kvalifikationsniveau?

Det kan du læse mere om her.

ECTS

ECTS står for ‘European Credit Transfer System’ og er et fælleseuropæisk pointsystem som gør, at de pointgivende uddannelser i Danmark også tæller i resten af EU-området.

Du kan læse mere om ECTS-systemet her og på EUs officielle side her.

Via Uddannelsespuljen kan du søge støtte til uddannelser, som giver ECTS-point, og det vil primært være akademi-, diplom- og masteruddannelser.

Også Ph.d. uddannelser giver ECTS-point, men de er ikke omfattet af støttemulighederne i Uddannelsespuljen.

Kvalifikationsniveau

Alle uddannelser i Danmark og i EU-området er placeret på et kvalifikationsniveau, angivet ved et tal fra 1 til 8.

Niveauerne gør det muligt at sammenligne uddannelser i hele EU-området. Grundskolen er placeret på niveau 1, HHX og lignende på de mellemliggende niveauer, og de videregående uddannelser på niveau 5, 6, 7 og 8.

ECTS-uddannelser ligger på følgende niveauer:

  • Akademiuddannelser er kvalifikationsniveau 5 og giver fra 5 til 15 ECTS-point pr. modul
  • Diplomuddannelser er kvalifikationsniveau 6 og giver fra 5 til 15 ECTS-point pr. modul
  • Masteruddannelser er kvalifikationsniveau 7 og giver 15 ECTS-point pr. modul. Niveau 7 er det højeste, du kan søge om støtte til
  • Ph.d.-uddannelser er kvalifikationsniveau 8 og giver typisk fra 10 til 30 ECTS-point. Der kan ikke søges støtte fra Uddannelsespuljen til dette kvalifikationsniveau