Akademi- og diplomuddannelser

Dania Erhvervsakademi tilbyder en række efteruddannelser, som du kan få adgang til via certificeringer fra Forsikringsakademiet

Efteruddannelsesudbud til ansøgere fra Uddannelsespuljen

Efteruddannelse kan være svaret på det gode lange arbejdsliv og kan bidrage til en spændende karriere på arbejdsmarkedet inden for pension og forsikring. Med efteruddannelse kan du opnå kompetencer, så du kan varetage nye arbejdsopgaver i fremtiden. Efteruddannelse er en unik mulighed for at opkvalificere dig, mens du er i job og tage konkrete kvalifikationer direkte med i din dagligdag.

Akademiuddannelse

En akademiuddannelse er en praksisnær uddannelse for dig, som gerne vil videreuddanne dig, mens du er i job. Uddannelsen foregår sideløbende med dit job, og derfor er der stort fokus på konkrete værktøjer og kvalifikationer, som du kan tage med dig i dit daglige arbejde.

Akademiuddannelsens opbygning

  • Akademiuddannelsen er en kort videregående deltidsuddannelse
  • Akademiuddannelsen er på niveau med en kort videregående uddannelse fx finansøkonom
  • Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point

Diplomuddannelse

En diplomuddannelse er en teoretisk uddannelse med et praksisrettet fokus. Uddannelsen er derfor et godt miks mellem teori og hands-on værktøjer, som du kan tage direkte med på dit job.

Diplomuddannelsens opbygning

  • Diplomuddannelsen er en mellemlang deltidsuddannelse
  • Diplomuddannelsen er på niveau med en bachelor eller fx HD 2. del
  • Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point

Du kan læse et fag som et enkeltstående modul – eller som del af en hel akademi- eller diplomuddannelse.

Adgang via certificering fra Forsikringsakademiet

Hvis du er ansat i forsikrings- og pensionsbranchen og har gennemført uddannelse på Forsikringsakademiet, har du mulighed for at kontakte os, hvis du har spørgsmål til hvilket uddannelsesniveau, der er det rette for dig.

Hvis du har niveau 3 på Forsikringsakademiet, vil det være aktuelt med efteruddannelse på akademiniveau.

Hvis du har niveau 4 på Forsikringsakademiet, vil det være aktuelt med efteruddannelse på diplomniveau, men du kan også læse fag på akademiniveau. Du skal kontakte den uddannelsesinstitution, hvor du søger uddannelse for en kompetencevurdering.

Se oversigt over uddannelsesniveauer sammenlignet med Forsikringsakademiet ved at klikke her.